09 tháng 6 2012

Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối / Draft Ordinance on Foreign Exchange

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cá nhân về Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. 

The State Bank of Vietnam is open for comments to the Draft Ordinance on Foreign Exchange replacing, amending some articles of the prevailing ordinance on Foreign Exchange.

Nội dung chi tiết bản Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối xem tại đây, Dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối xem tại đây, Bản thuyết minh các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối xem tại đây.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel: 04.38240786; Fax: 04.39351309; Email: phaplenhngoaihoi@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã tham gia ý kiến.

(Theo website Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn, và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam www.vnbaorg.info).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét